ТЕРМОПОМПИ

Термопомпи

Термопомпите са най-ефективният начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, обществени и производствени сгради, за затопляне на басейни, джакузита, както и в някои технологични процеси за оползотворяване на отпадъчната топлина. С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина.  До 80% от тази енергия те извличат от околната среда (въздуха, водата, земята). Такава енергия в природата е налична в количества несъизмеримо

На този принцип за извличане на топлина от околната среда се възлага надежда от десетилетия, но сериозното развитие и усъвършенстване на технологийте и нарастването на цените на енергията доведе до бързото им навлизане в живота на съвременния човек през последните 15 години. Грижата за една термопомпена система е по-малка, отколкото за всеки друг източник на топлина.

  • Те са абсолютно безопасни.
  • Термопомпите щадят околната среда.
  • Те отделят най-малко количество въглероден диоксид (СО2), а на мястото където работят ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИТЕ ВИНАГИ СА НУЛА.
  • С термопомпа можете да отоплявате, охлаждате и да произвеждате гореща вода най-изгодно.

Най-важният параметър на една термопомпа,  коефициентът на енергиина ефективност  (СОР) представлява съотношението  на произведената към изразходвана енергия.

Термопомпи въздух-вода, използващи въздуха като източник на енергия, са с по-ниски първоначални разходи, а техния монтаж е бърз и лесен. През последните 5 години се предлагат термопомпи въздух-вода, които работят до -20°С околна температура, а този факт разшири приложението им и го направи още по-изгодно.

За термопомпите  въздух/вода обикновенно посочената стойност на СОР е за околна температура 7˚С.

През лятото, когато околната температура е по-висока от 25°С и имате нужда от охлаждане на сградата, топлата вода може да е бонус.  С подходяща термопомпа, можете да пренасяте топлината от сградата в бойлера с един и същ разход на енергия. В този случай коефициентът на енергийна ефективност може достига много висока стойност до СОР=8.  При термопомпите въздух-вода  „СОР”  наистина намалява при много ниски външни температури, но броя на дните в годината с температури под -15°С е пренебрежимо малък и това не се отразява чувсвително на сметките.

За термопомпите вода-вода проблемът с околната температура не стои,  тъй като източник на топлина е земята, чиято температура на дълбочина повече от 2 метра целогодишно е практически постоянна. От такава и по-голяма дълбочина както и от налични водни басейни в съседство, топлина може да се извлича чрез серпентини свързани в затворен кръг през термопомпата. Друга възможност за термопомпите вода-вода са сондажните кладенци. В този случай необходимото количество вода се изпомпва от кладенец, а след преминаване през термопомпата се връща под земята във втори(на не по-малко отстояние 15м от първия) или в съседен воден басейн. Тогава говорим за термопомпа с отворен кръг. Извличаната топлина от термопомпи вода/вода при сегашните цени на ел. енергията/ достига до 0,04лв за  кВт/час и е най-ниската от всички източници.

Вътре в сградата топлопренасянето може да бъде решено чрез радиатори, конвектори(на стената, в пода или на тавана) или подово-лъчисто. Подовото отопление, независимо от това каква термопомпа  използвате, спестява допълнително от 7% до 10% от разходите и носи усещане за повече комфорт. Там където е неоходимо и охлаждане, се използват най-вече ковектори. Освен това с конвектори можете много по-бързо се достигате  желаната температура на въздуха в помещения, които не се отопляват или охлаждат непрекъснато.

Термопомпите осигуряват:

  • най-ниски експлоатационни разходи.
  • нулеви вредни емисии там където работят.
  • те не отнемат от вашето време за снабдяване с гориво.
  • имат напълно автоматичен контрол и високо ниво на сигурност.
  • те са напълно безопасни.
  • Термопомпите осигуряват по-добро качество на живот.