Сухи Пелетни Камини

LINEA NUX 98 MODELLO 8

Високо ефективна суха пелетна камина

LINEA NUX 98 MODELLO 6

Високо ефективна суха пелетна камина

REDONDA BASIC 12

Високо ефективна пелтна камина

MICHELA 12

Суха пелетна камина

EDDA 10

Суха пелетна камина

LUCIA 8

Суха пелетна камина

GRETA 8

Суха пелетна камина

LARA 12

Суха пелетна камина

MIA 16

Суха пелетна камина